Personvernerklæring

Vi har fokus på våre pasienters personvern. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvilke personopplysninger Børsen Tannhelse har, hvilke formål slike data behandles for og hvordan du kan utøve dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgiving inkludert personvernforordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) (EU)

Kontaktopplysninger

Vår nettstedsadresse er: https://www.borsentannhelse.no

Den behandlingsansvarlige som har ansvar for behandlingen av dine personopplysninger, er:

Kommentarer

Hvis du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke ivaretar dine rettigheter, ta kontakt med oss. Du har rett til å klage til personvernmyndighetene, Datatilsynet, men ta kontakt med oss først slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Timebestilling og kontaktskjema

Informasjonen du eventuelt legger inn i kontaktskjemaet består av navn, epost og en beskjed. Denne informasjon er kun for egen oppfølging – for å kunne kontakte deg tilbake og deles ikke med noen eksterne. Denne informasjonen lagres ikke hos oss.

Det gis ingen mulighet til innlogging på denne websiden

Bestilling av tannlegetime via Timebestilling-online går via Opus Systemer – journalsystem.

Personvernopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere en person. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse o.l. Noen personopplysninger regnes som sensitive. Dette kan være opplysninger om helse, religion, etnisitet, seksualitet etc., men på vår nettside har vi hverken tilgang til eller behov for denne type opplysninger.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Opplysningene vil bli lagret i din personlige journal og oppbevart i minimum 10 år, og deretter deponert (jf. arkivloven og pasientjournalloven), eller til kundeforholdet mellom deg og Børsen Tannhelse er avsluttet. Kun ansatte i Børsen Tannhelse har tilgang til journalen. Opplysningene kan fremvises til konsulterende behandler for bistand til å sette riktig behandling, eller ved henvisning til spesialist.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger om deg

Du kan be om å få oversikt over personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all informasjon du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Du har også rett til innsyn, retting og flytting av journalen til annen behandler. Du kan i tillegg kreve at behandlingen av personopplysningen begrenses, og kreve at personopplysningene ikke brukes til visse former for behandling.

Det er særregler for oppbevaring og sletting av helseopplysninger, bl.a. i pasientjournalloven §25, helsepersonelloven §§ 42 og 43 og journalforskriften §§ 13 og 14.

Phone: 32835348
Bragernes Torg 13c - Drammen