Fasett Krone Bro

Tannfasett

Dersom forsiden på en eller flere tenner har stygge flekker, misfarginger eller defekter i emaljen limer vi på et tynt skall av porselen eller kompositt på overflaten. Tannen slipes minimalt eller ikke i det hele tatt. Vi sender avtrykk av tannen til et tannteknisk laboratorium som lager fasetten.

Tannkrone

Dersom en tann er så skadet at det ikke er mulig å reparere den med en fylling, kan vi lage en krone. Tannen slipes i en viss fasong og avtrykk sendes til et tannteknisk laboratorium som lager kronen. Ved neste besøk sementeres kronen på plass.

Tannbro

Dersom du mangler en eller flere tenner, kan vi lage en bro.  Vi sliper en eller flere tenner på hver side der tennene mangler. På samme måte som for kroner sender vi avtrykk til tannteknisk laboratorium som lager broen. Ved neste besøk sementeres broen på plass.

Materialer

Kroner og broer lages i en rekke forskjellige materialer. Tannlegen velger den løsningen som er best for deg med tanke på holdbarhet og estetikk.

Phone: 32835348
Bragernes Torg 13c - Drammen