Fyllinger

Naturlig resultat

Vi bruker kun tannfargete fyllingsmaterialer

I de fleste tilfellene benytter vi kompositt. Dette er en blanding av plast og et keramisk materiale.

Vi kan velge blant flere farger slik at resultatet blir mest mulig likt tannens opprinnelige farge.

Dersom tannskaden er stor, kan det være bedre å bruke porselen. Dette vurderer vi i hvert enkelt tilfelle. Uansett hvilket materiale vi benytter er det viktig for oss å gjøre det så naturlig som mulig.

Phone: 32835348
Bragernes Torg 13c - Drammen